bg sanpham
Phụ kiện cáp dò nhiệt LHD - Hộp đấu nối, IP65 / 66 với đầu nối cáp & Thiết bị đấu nối
Mã sản phẩm: ACA-JBW

Hộp nối ACA-JBW được thiết kế để nối và bảo vệ cáp cảm biến nhiệt tuyến tính khỏi bị hư hại khi cần nối cáp. ACA-JBW chịu được thời tiết và được cung cấp với các đầu nối cáp và thiết bị đấu nối để tạo điều kiện kết nối cáp ngay cả trong môi trường khắc nghiệt.

Hộp đấu nối EExe GRP lắp trên đỉnh bể chứa
Mã sản phẩm: 1-B6782-190

1-B6782-190 là hộp đấu nối FLP được thiết kế đặc biệt để lắp đặt trên bể chứa mái nổi, đỉnh bể chứa. Nó cung cấp 3 đầu nối cáp M20 và cho phép kết nối giữa cáp có thể thu vào và cáp dò nhiệt LHD

Hộp đấu nối EExe GRP lắp trên đỉnh bể chứa
Mã sản phẩm: 1-B6782-189

1-B6782-189 là hộp đấu nối GRP được thiết kế đặc biệt để lắp đặt trên bể chứa mái nổi, đỉnh bể chứa. Nó cung cấp một đầu nối cáp M20 và 1 đầu nối M25 và cho phép kết nối tín hiệu điện giữa cáp thông thường và cáp có thể thu vào

Cuộn cáp có thể thu vào
Mã sản phẩm: 1-B6782-170

Cáp có thể thu vào được thiết kế để cung cấp kết nối điện cho các bộ phận chuyển động sau kết nối ví dụ như đỉnh của bể chứa mái nổi. Chúng làm giảm nguy cơ mắc hoặc đứt ở các dây cáp thông thường trong quá trình di chuyển lên xuống của mái bể.

1-B6782-170 là cáp cuộn 4 lõi, có thể thu vào, chiều dài làm việc 30 m

Bộ thu dây cáp
Mã sản phẩm: 1-B6782-032

1-B6782-032 được thiết kế đặc biệt để cố định vào mái nổi để thu, rút lại dây cáp. Nó tăng và giảm theo chuyển động của mái, thả cáp khi mái hạ thấp và thu cáp một lần nữa khi mái tăng lên.

1-B6782-032 được cung cấp các lỗ thoát

Máy cuộn cáp tự động với hộp nối bằng thép không gỉ chống cháy nổ

1-53836-K247EX là máy cuộn cáp tự động được cung cấp cùng với hộp nối bằng thép không gỉ. Máy cuộn cáp thường được đặc trên mái của cấu trúc bể chứa mái nổi nơi mà đảm bảo tính liên tục về điện giữa cáp dò nhiệt (LHD) và hệ thống phát hiện cháy trong quá trình di chuyển lên xuống của máu nổi. Máy cuộn cáp đảm bảo rằng cáp vẫn được kết nối và ngăn ngừa cáp bị kẹt trong các bộ phận chuyển động của mái nhà

Cáp dò nhiệt tương tự (Analogue LHD) vỏ bọc Nylon & bện thép không gỉ
Mã sản phẩm: AASSN-0500

 

AASSN-0500 là cáp phát hiện nhiệt tuyến tính vỏ bọc bên ngoài làm bằng nylon, bện bằng thép không gỉ được cung cấp với chiều dài 500 m. Tương tự như đặc điểm của cáp dò nhiệt LHD nylon tiêu chuẩn, bện thép không gỉ cung cấp bảo vệ cơ học bổ sung cho cáp có thể bị hư hỏng bởi tác nhân vật lý.

Trong môi trường nhạy cảm với nhiệt độ, việc phát hiện sớm sự thay đổi bất thường là rất quan trọng để bảo vệ an toàn tính mạng, quy trình quan trọng và giảm thiểu tổn thất. Phạm vi phát hiện của cáp dò nhiệt tuyến tính tương tự AA sử dụng công nghệ phát hiện nhiệt tuyến tính đặc biệt bền cung cấp phạm vi bảo phủ rộng và liên tục, dễ lắp đặt và tích hợp đầy đủ với các hệ thống quản lý tòa nhà. Sản phẩm cung cấp nhiều các tính năng đáng kinh ngạc mang lại lợi ích nâng cao và tăng cường sự an toàn cho ngành công nghiệp phòng cháy chữa cháy trên toàn thế giới.

Cáp dò nhiệt tương tự (Analogue LHD) vỏ bọc Nylon & bện thép không gỉ
Mã sản phẩm: AASSN-0100

 

AASSN-0100 là cáp phát hiện nhiệt tuyến tính vỏ bọc bên ngoài làm bằng nylon, bện bằng thép không gỉ được cung cấp với chiều dài 100 m. Tương tự như đặc điểm của cáp dò nhiệt LHD nylon tiêu chuẩn, bện thép không gỉ cung cấp bảo vệ cơ học bổ sung cho cáp có thể bị hư hỏng bởi tác nhân vật lý.

Trong môi trường nhạy cảm với nhiệt độ, việc phát hiện sớm sự thay đổi bất thường là rất quan trọng để bảo vệ an toàn tính mạng, quy trình quan trọng và giảm thiểu tổn thất. Phạm vi phát hiện của cáp dò nhiệt tuyến tính tương tự AA sử dụng công nghệ phát hiện nhiệt tuyến tính đặc biệt bền cung cấp phạm vi bảo phủ rộng và liên tục, dễ lắp đặt và tích hợp đầy đủ với các hệ thống quản lý tòa nhà. Sản phẩm cung cấp nhiều các tính năng đáng kinh ngạc mang lại lợi ích nâng cao và tăng cường sự an toàn cho ngành công nghiệp phòng cháy chữa cháy trên toàn thế giới.

Cáp dò nhiệt tương tự (Analogue LHD) vỏ bọc nhựa PVC & bện thép không gỉ
Mã sản phẩm: AASS-0500

 

AASS-0500 là cáp phát hiện nhiệt tuyến tính vỏ bọc bên ngoài làm bằng nhựa PVC, bện bằng thép không gỉ được cung cấp với chiều dài 500 m. Tương tự như đặc điểm của cáp dò nhiệt LHD PVC tiêu chuẩn, bện thép không gỉ cung cấp bảo vệ cơ học bổ sung cho cáp có thể bị hư hỏng bởi tác nhân vật lý.

Trong môi trường nhạy cảm với nhiệt độ, việc phát hiện sớm sự thay đổi bất thường là rất quan trọng để bảo vệ an toàn tính mạng, quy trình quan trọng và giảm thiểu tổn thất. Phạm vi phát hiện của cáp dò nhiệt tuyến tính tương tự AA sử dụng công nghệ phát hiện nhiệt tuyến tính đặc biệt bền cung cấp phạm vi bảo phủ rộng và liên tục, dễ lắp đặt và tích hợp đầy đủ với các hệ thống quản lý tòa nhà. Sản phẩm cung cấp nhiều các tính năng đáng kinh ngạc mang lại lợi ích nâng cao và tăng cường sự an toàn cho ngành công nghiệp phòng cháy chữa cháy trên toàn thế giới.

Cáp dò nhiệt tương tự (Analogue LHD) vỏ bọc nhựa PVC & bện thép không gỉ
Mã sản phẩm: AASS-0100

AASS-0100 là cáp phát hiện nhiệt tuyến tính vỏ bọc bên ngoài làm bằng nhựa PVC, bện bằng thép không gỉ được cung cấp với chiều dài 100 m. Tương tự như đặc điểm của cáp dò nhiệt LHD PVC tiêu chuẩn, bện thép không gỉ cung cấp bảo vệ cơ học bổ sung cho cáp có thể bị hư hỏng bởi tác nhân vật lý.

Trong môi trường nhạy cảm với nhiệt độ, việc phát hiện sớm sự thay đổi bất thường là rất quan trọng để bảo vệ an toàn tính mạng, quy trình quan trọng và giảm thiểu tổn thất. Phạm vi phát hiện của cáp dò nhiệt tuyến tính tương tự AA sử dụng công nghệ phát hiện nhiệt tuyến tính đặc biệt bền cung cấp phạm vi bảo phủ rộng và liên tục, dễ lắp đặt và tích hợp đầy đủ với các hệ thống quản lý tòa nhà. Sản phẩm cung cấp nhiều các tính năng đáng kinh ngạc mang lại lợi ích nâng cao và tăng cường sự an toàn cho ngành công nghiệp phòng cháy chữa cháy trên toàn thế giới.

Cáp dò nhiệt tương tự (Analogue LHD) vỏ bọc bên ngoài bằng Polypropylene
Mã sản phẩm: AAP-0500

 

AAP-0500 là cáp phát hiện nhiệt tuyến tính vỏ bọc bên ngoài làm bằng vật liệu polypropylene, được cung cấp với chiều dài 500 m. Vỏ bọc bên ngoài bằng polypropylene cung cấp khả năng bảo vệ hóa học bổ sung cho phép nó được lắp đặt trong nhiều hơn môi trường ăn mòn.

Trong môi trường nhạy cảm với nhiệt độ, việc phát hiện sớm sự thay đổi bất thường là rất quan trọng để bảo vệ an toàn tính mạng, quy trình quan trọng và giảm thiểu tổn thất. Phạm vi phát hiện của cáp dò nhiệt tuyến tính tương tự AA sử dụng công nghệ phát hiện nhiệt tuyến tính đặc biệt bền cung cấp phạm vi bảo phủ rộng và liên tục, dễ lắp đặt và tích hợp đầy đủ với các hệ thống quản lý tòa nhà. Sản phẩm cung cấp nhiều các tính năng đáng kinh ngạc mang lại lợi ích nâng cao và tăng cường sự an toàn cho ngành công nghiệp phòng cháy chữa cháy trên toàn thế giới.

Cáp dò nhiệt tương tự (Analogue LHD) vỏ bọc bên ngoài bằng Polypropylene
Mã sản phẩm: AAP-0100

AAP-0100 là cáp phát hiện nhiệt tuyến tính vỏ bọc bên ngoài làm bằng vật liệu polypropylene, được cung cấp với chiều dài 100 m. Vỏ bọc bên ngoài bằng polypropylene cung cấp khả năng bảo vệ hóa học bổ sung cho phép nó được lắp đặt trong nhiều hơn môi trường ăn mòn.

Trong môi trường nhạy cảm với nhiệt độ, việc phát hiện sớm sự thay đổi bất thường là rất quan trọng để bảo vệ an toàn tính mạng, quy trình quan trọng và giảm thiểu tổn thất. Phạm vi phát hiện của cáp dò nhiệt tuyến tính tương tự AA sử dụng công nghệ phát hiện nhiệt tuyến tính đặc biệt bền cung cấp phạm vi bảo phủ rộng và liên tục, dễ lắp đặt và tích hợp đầy đủ với các hệ thống quản lý tòa nhà. Sản phẩm cung cấp nhiều các tính năng đáng kinh ngạc mang lại lợi ích nâng cao và tăng cường sự an toàn cho ngành công nghiệp phòng cháy chữa cháy trên toàn thế giới.

Cáp dò nhiệt tương tự (Analogue LHD) bọc nhựa Nylon
Mã sản phẩm: AAN-0500

AAN-0500 là cáp phát hiện nhiệt tuyến tính bọc nhựa Nylon bên ngoài, được cung cấp với chiều dài 500 m. Vỏ bọc bên ngoài bằng nylon cung cấp khả năng chống tia UV, thiết kế phù hợp cho các ứng dụng bên ngoài, nơi có thể phải chịu ánh sáng mặt trời. Nó cũng cung cấp sự bảo vệ chống lại các yếu tố và một số hóa chất.

Trong môi trường nhạy cảm với nhiệt độ, việc phát hiện sớm sự thay đổi bất thường là rất quan trọng để bảo vệ an toàn tính mạng, quy trình quan trọng và giảm thiểu tổn thất. Phạm vi phát hiện của cáp dò nhiệt tuyến tính tương tự AA sử dụng công nghệ phát hiện nhiệt tuyến tính đặc biệt bền cung cấp phạm vi bảo phủ rộng và liên tục, dễ lắp đặt và tích hợp đầy đủ với các hệ thống quản lý tòa nhà. Sản phẩm cung cấp nhiều các tính năng đáng kinh ngạc mang lại lợi ích nâng cao và tăng cường sự an toàn cho ngành công nghiệp phòng cháy chữa cháy trên toàn thế giới.


 

Cáp dò nhiệt tương tự (Analogue LHD) bọc nhựa Nylon
Mã sản phẩm: AAN-0100

AAN-0100 là cáp phát hiện nhiệt tuyến tính bọc nhựa Nylon bên ngoài, được cung cấp với chiều dài 100 m. Vỏ bọc bên ngoài bằng nylon cung cấp khả năng chống tia UV, thiết kế phù hợp cho các ứng dụng bên ngoài, nơi có thể phải chịu ánh sáng mặt trời. Nó cũng cung cấp sự bảo vệ chống lại các yếu tố và một số hóa chất.

Trong môi trường nhạy cảm với nhiệt độ, việc phát hiện sớm sự thay đổi bất thường là rất quan trọng để bảo vệ an toàn tính mạng, quy trình quan trọng và giảm thiểu tổn thất. Phạm vi phát hiện của cáp dò nhiệt tuyến tính tương tự AA sử dụng công nghệ phát hiện nhiệt tuyến tính đặc biệt bền cung cấp phạm vi bảo phủ rộng và liên tục, dễ lắp đặt và tích hợp đầy đủ với các hệ thống quản lý tòa nhà. Sản phẩm cung cấp nhiều các tính năng đáng kinh ngạc mang lại lợi ích nâng cao và tăng cường sự an toàn cho ngành công nghiệp phòng cháy chữa cháy trên toàn thế giới.


 

Cáp dò nhiệt tương tự (Analogue LHD)
Mã sản phẩm: AA-0500

 

AA-0500 là cáp phát hiện nhiệt tuyến tính bọc nhựa PVC bên ngoài, được cung cấp với chiều dài 500 m. Nó phù trong các ứng dụng trong nhà nơi cáp cảm biến không có khả năng bị hư hỏng vật lý hoặc điều kiện môi trường khắc nghiệt.

Trong môi trường nhạy cảm với nhiệt độ, việc phát hiện sớm sự thay đổi bất thường là rất quan trọng để bảo vệ an toàn tính mạng, quy trình quan trọng và giảm thiểu tổn thất. Phạm vi phát hiện của cáp dò nhiệt tuyến tính tương tự AA sử dụng công nghệ phát hiện nhiệt tuyến tính đặc biệt bền cung cấp phạm vi bảo phủ rộng và liên tục, dễ lắp đặt và tích hợp đầy đủ với các hệ thống quản lý tòa nhà. Sản phẩm cung cấp nhiều các tính năng đáng kinh ngạc mang lại lợi ích nâng cao và tăng cường sự an toàn cho ngành công nghiệp phòng cháy chữa cháy trên toàn thế giới.

Cáp dò nhiệt tương tự (Analogue LHD)
Mã sản phẩm: AA-0100

AA-0100 là cáp phát hiện nhiệt tuyến tính bọc nhựa PVC bên ngoài, được cung cấp với chiều dài 100 m. Nó phù trong các ứng dụng trong nhà nơi cáp cảm biến không có khả năng bị hư hỏng vật lý hoặc điều kiện môi trường khắc nghiệt.

Trong môi trường nhạy cảm với nhiệt độ, việc phát hiện sớm sự thay đổi bất thường là rất quan trọng để bảo vệ an toàn tính mạng, quy trình quan trọng và giảm thiểu tổn thất. Phạm vi phát hiện của cáp dò nhiệt tuyến tính tương tự AA sử dụng công nghệ phát hiện nhiệt tuyến tính đặc biệt bền cung cấp phạm vi bảo phủ rộng và liên tục, dễ lắp đặt và tích hợp đầy đủ với các hệ thống quản lý tòa nhà. Sản phẩm cung cấp nhiều các tính năng đáng kinh ngạc mang lại lợi ích nâng cao và tăng cường sự an toàn cho ngành công nghiệp phòng cháy chữa cháy trên toàn thế giới.

Thiết bị đầu cuối EOL cho cáp dò nhiệt tương tự (Analogue LHD), Alarmline II
Mã sản phẩm: AACU-EOL

AACU-EOL là thiết bị thay thế đầu cuối sử dụng với bộ điều khiển cáp dò nhiệt tương tự Alarmline II.

Các bộ điều khiển AACULP và AACUSP được cung cấp kèm theo AACUEOL, nhưng trong trường hợp thiết bị bị mất, hư hỏng, AACUEOL có thể được cung cấp riêng biệt.

Phần mềm lập trình và cáp kết nối USB cho cáp dò nhiệt tương tự (Analogue LHD) Alarmline II
Mã sản phẩm: AACU-PCC

AACU-PCC cung cấp cấu hình phần mềm và dây cáp USB phù hợp cho lập trình bộ điều khiển cáp dò nhiệt Alarmline 2. Phần mềm ứng dụng dựa trên của sổ window cho phép cấu hình và phân tích bộ điều khiển LHD để cài đặt, mục đích vận hành và bảo trì

Bộ điều khiển cáp dò nhiệt loại tương tự (Analogue LHD)
Mã sản phẩm: AACULP

AACULP là bộ điều khiển cáp dò nhiệt loại tương tự (Analogue LHD), lập trình trên máy tính PC. Nó cung cấp chức năng giám sát bất kỳ loại cáp dò nhiệt LHD nào thuộc dòng sản phẩm Alarmline II, cấu hình được ngưỡng nhiệt độ báo động hoặc tiền báo động (pre-alarm) cũng như cho phép giao tiếp đơn giản với hệ thống báo cháy chính hoặc hệ thống BMS.

Bộ điều khiển cáp dò nhiệt loại tương tự (Analogue LHD)
Mã sản phẩm: AACUSP

AACUSP là bộ điều khiển cáp dò nhiệt loại tương tự (Analogue LHD), có thể tự lập trình. Nó cung cấp chức năng giám sát bất kỳ loại cáp dò nhiệt LHD nào thuộc dòng sản phẩm Alarmline II, cấu hình được ngưỡng nhiệt độ báo động hoặc tiền báo động (pre-alarm) cũng như cho phép giao tiếp đơn giản với hệ thống báo cháy chính hoặc hệ thống BMS.

Bộ điều khiển giám sát 2 vùng cho cáp dò nhiệt tuyến tính số "alarmline"
Mã sản phẩm: ADLCU-2

ADLCU-2 là bộ điều khiển giám sát 2 vùng cho cáp dò nhiệt tuyến tính số "alarmline". Khi xảy ra kích hoạt do quá nhiệt hoặc sự cố cháy của một trong 2 vùng thì thiết bị sẽ tự động tính toán và hiển thị khoảng cách dọc theo cáp theo đơn vị mét và feet đến điểm báo động.

Hai vùng hoạt động độc lập hoặc kết hợp. Hiển thị báo động và lỗi riêng cho mỗi vùng. Có thể giao tiếp với tủ báo cháy vùng hoặc báo cháy địa chỉ. Nó có chỉ báo nguồn, lỗi và báo động cũng như các ngõ ra không điện áp báo lỗi, báo động tương ứng cho mỗi vùng. Thiết bị cũng có thể kết nối đến hệ thống bên thứ ba sử dụng cổng RS-485 Modbus RTU


 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây